« Späť

Začínajú Dni v diecézach

Začínajú Dni v diecézach

V Poľsku začína dnes začína program Svetových dní mládeže (SDM). Hlavným udalostiam bude prechádzať štvordňový predskokan. Počas Dni v diecézach môžu mladí z celého sveta spoznať kultúru a históriu Poľska, ale aj zaujímavostí konkrétneho regiónu, ktorý navštívia. V 42 poľských diecézach sa na ne chystá 115 tisíc mladých zo 135 krajín a ich tisícky poľských rovesníkov. Absolvujú ich aj Slováci. Zo Slovenska vyrazí okolo 3 500 mladých ľudí. Ich cieľom budú diecézy Siedlce, Gliwice, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Tarnów a Sosnowiec. Vo väčšine prípadov budú ubytovaní v rodinách, ktoré im zabezpečia nocľah, stravu i dopravu. Hosťujúce diecézy, mestá a obce pre nich pripravujú špeciálny program. Počas neho spoznajú kuchyňu a atmosféru krajiny. Na scénach vystúpi vyše 100 skupín z celého sveta.

Rozlúčka s Bratislavou

"Dni v diecézach je mimoriadne vzácny čas vzájomného spoznávania sa, výmeny skúseností a uzatvárania vzácnych priateľstiev. Každá zo slovenských diecéz ponúkla mladým Slovákom vlastný program. Z vyše 4000 prihlásených Slovákov do Krakova ich absolvuje viac než dve tretiny účastníkov. Niektoré skupiny vyrazili už v utorok, ďalších čaká odchod dnes a ďalšie dni," hovorí kňaz Ondrej Chrvala, vedúci slovenského organizačného tímu SDM. "Medzi najpočetnejšie svetové skupiny účastníkov Dní v diecézach sa zaraďujú mladí z Talianska, Španielska, Nemecka, Francúzska, Ukrainy, Litvy a Ruska. Do Poľska tiež zavíta mládež aj z Brazílie, Kolumbie, z USA, Madagaskaru, Etiópie, Austrálie a ostrovov Francúzskej Polynézie," dodáva Ondrej Chrvala.

Vyše 230 ľudí vyrazilo napríklad v utorok z Banskej Bystrice. Po ceste sa zastavili v kostole vo Wadoviacich. Na mieste, kde bol pokrstený zakladateľ SDM sv. Ján Pavol II., slávili svätú omšu a obnovili si krstné sľuby. Z Bratislavy, Trnavy a Nitry dnes vyrazili početné skupiny mladých do diecézy Gliwice. Po ceste by mali zavítať do Osvienčimu. Navštívia historické pamiatky okolia, zapoja sa do Dňa milosrdenstva (návštevy nemocníc, útulkov a pomoc v obci), Športového dňa i Dňa s rodinou. Autobus eRkárov odchádza do diecézy Sosnowiec, kde sa stretnú s priateľmi z Malty a Filipín. Zo Spišskej diecézy idú do Tarnovskej diecézy, kde medzi nich príde i biskup Štefan Sečka. Ďalší vyrazili napríklad z Popradu, Ružomberka či Košíc. Zvyšok pútnikov z celej krajiny vyrazí do Krakova 25. júla.

Pozdrav mladých z Banskobystrickej diecézy 

Podrobný program pobytu mladých pútnikov zo zahraničia v poľských diecézach spolu s interaktívnou mapou je možné nájsť na stránkesdm.org.pl. Na Dňoch v diecézach sa zúčastní vyše 100 000 mladých z celého sveta. Program sa chystá v každej spomedzi 44 poľských diecéz. Najväčší záujem je o diecézy nachádzajúce sa blízko Krakova. Jedným zo spoločných nápadov pre všetky diecézy je výber biblických názvov pre každú z nich. Takýto názov sa odvoláva na bližšiu špecifikáciu danej diecézy. Dávanie biblických mien diecézam má tiež praktický dôvod. V Poľsku sú niektoré názvy miest pre cudzincov ťažko vysloviteľné, jednoduchšie pre nich bude používať názvy, ktoré poznajú z Biblie. Napríklad Jericho, Kalvária, Kafarnaum, Jordán, Karmel a iné.

Pred SDM prebieha aj jezuitská iniciatíva MAGIS. Zapojilo sa do nej okolo 2 300 osôb z 52 krajín. Zo Slovenska vyrazilo v rámci tohto programu do Poľska 40 mladých pútnikov a 35 spoluorganizátorov. Po úvodnom stretnutí všetkých účastníkov v Łódźi, ktorá sa nachádza v geografickom strede Poľska, program pokračuje v menších národnostne zmiešaných skupinkách tzv. experimentmi na prehĺbenie sa v spiritualite, na získanie skúsenosti v službe núdznym a na prežívanie viery v malom spoločenstve rovesníkov z rozličných kultúr. Na experimenty sa mladí rozídu po celom Poľsku. Desať skupín prišlo aj na Slovensko, ďalšie do Čiech a na Litvu. Slovenské experimenty sa konajú v Košiciach, Drienici, Kežmarku, Ružomberku, Bukovej Hirke, Krajnej Poľane, Ivánke pri Dunaji a vo Vysokých Tatrách.

Pozdrav mladých z Trnavskej arcidiecézy z Osvienčimu 

Program SDM obsahuje dni v diecézach od roku 1997, kedy sa po prvýkrát konali vo francúzskom Paríži. V Poľsku potrvajú do nedele. Mladí Slováci sa po nich presunú do Skawiny, kde bude ich hlavný stan počas SDM v Krakove. Na mieste sa zapoja do slovenského programu. Hlavný program zahŕňa dni stretnutia mládeže s pápežom, ako aj stovky sprievodných udalostí duchovného a kultúrneho charakteru. Slovenský program je súčasťou sprievodného programu. "Slávime Svätý rok milosrdenstva. Preto program Slovákov v Skawine bude venovaný milosrdenstvu. Nadväzovať bude na posledné momenty Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade (v roku 2015), kde nielen začala príprava do Krakova, ale aj špeciálna celoročná duchovná príprava s názvom Milosrdný rok," hovorí Chrvala.

Slovenský program v Skawine sa začne v pondelok 25. júla 2016 veľkým otváracím ceremoniálom v mestskom parku v Skawine. Na pódiu predstaví slovenský tím program zložený z hudby, spevu a tanca. Budú to rôzne dejstvá milosrdenstva zo Svätého písma. Pridá sa k tomu okamihy z dejín a Cirkvi našich severných susedov. Program vyvrcholí svätou omšou, ktorú bude celebrovať predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Zaspieva BB zbor, ktorý spieval aj na záver P15. V utorok 26. júla 2016 čaká mladých Slovákov spoločná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove - Lagiewnikach a účasť na večernej otváracej svätej omši s kardinálom Stanislawom Dziwiszom (o 17:30 h). Potom sa pripoja Slováci k hlavnému programu.

Komunikačný tím SDM