« Späť

Za SDM ďakovali na Úhornej

Za SDM ďakovali na Úhornej

Od 6. do 7. augusta 2016 sa konala diecézna púť v Úhornej. Tento rok sa niesla v duchu poďakovania za Svetové dni mládeže v Krakove.

"Krakov? Bol to úžasný čas," hovorí Mário Stehlík, jeden z koordinátorov pastorácie mládeže Rožňavskej diecézy. "Štyri tisícky mladých ludí so slovenska. Spoločné katechézy, spoločenstvo z celým svetom. Bolo tam cítiť hmatateľne Božiu prítomnosť," hovorí. Spomína napríklad jeden z večerov, keď sa neskoro spolu s bratom a ďalšími pútnikmi vracali späť na miesto ubytovania. Nemali žiadne spoje. "Rozhodli sme sa nepodľahnúť únave a znechuteniu a modlili sme sa.  O pár minút išlo auto v druhom smere a brat zdvihol ruku. Moja reakciu na brata:"  Ale auto ide v protismere "  Nestačil som dopovedať auto sa otočilo a opýtalo sa kam nás môže hodiť a tak nás zaviezol domov. Krásne je na tom že mi sme sa pomodlili a Boh konal úplne konkrétne," spomína Mário. Veľa mladých z diecézy zažívali podľa jeho slov Krista priamo v uliciach . "Stretávali sa s ním v mladých ľuďoch , v kňazoch , biskupoch, vo sviatostiach, ale aj v reštaurácií či pri práci.  Je to tá najefektívnejšia forma novej evanjelizácie, keď sa môže srdce mladého človeka stretávať s realitou lásky," dodáva nadšený Mário.

"Púť do Uhornej bola odpoveďou mladého človeka z Rožňavskej diecézy na odkaz pápeža Františka na záver stretnutia SDM v Krakove "Svetové dni mládeže nekončia, oni pokračujú," pokračuje Mário. To podľa neho zahorelo nielen v mladých srdciach, ale aj v srdci rožňavského biskupa Stolárika, ktorý na miesto putoval s nimi. Jeho túžbou tiež bolo, aby tam putovala spolu s nimi "Rožňavská Panna Mária". Nedeľné zverenie diecézy Panny Márie Rožňavskej diecéze bolo historickým okamihom. "Nielen ako okamih vízie duchovného smerovania diecézy, ale aj potvrdenie jednoty," dodáva Mário. Je symbolické, že práve táto Mária predstavuje vernú kópiu ikony Salus Populi Romani, ktorá sa počas stáročí stala jedným z najobľúbenejších mariánskych obrazov posledných rímskych pápežov. Pred každou apoštolskou cestou sa k nej utieka o požehnanie aj pápež František.

Komunikačný tím SDM
Snímky: Martin Bíreš