« Späť

V Krakove už cítiť atmosféru SDM

V Krakove už cítiť atmosféru SDM

V Krakove je už cítiť atmosféru SDM. Na Błoniach prebiehajú záverečné práce pri výstavbe oltára, pri ktorom sa s pápežom Františkom už o niekoľko dní stretne mládež celého sveta. V meste je už niekoľko tisíc dobrovoľníkov, ako aj prvé skupiny pútnikov. Krakov je takmer úplne pripravený prijať svojich hostí. Na uliciach vejú vlajky vo farbách SDM. Inštalované sú aj označenia, ktoré informujú pútnikov o tom, ako sa majú dostať na miesta tých najdôležitejších udalostí ako: Błonia, Łagiewniki, Campus Misericordiae, kde nájsť prívod vody, zdravotníkov, či toalety.

"V meste je už cítiť atmosféru SDM," hovorí pre Poľskú tlačovú agentúru hovorkyňa Organizačného výboru SDM Dorota Abdelmoula. Zdôrazňuje, že donedávna tvorili atmosféru SDM predovšetkým vizuálne znaky ako výzdoba mesta, "uvítače", momentálne sa však už v Krakove nachádza viac ako 19 000 dobrovoľníkov. Na krakovských Błoniach stále pracujú stavebné firmy a vojaci. Prebieha montáž osvetlenia a ozvučenia, ako aj záverečné práce na scénografii. V centre oltára možno vidieť obrovský obraz Milosrdného Ježiša a kríž obrazov sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny.

"Pracuje tu asi 20, možno 25 štábov od energetiky, svetelného vedenia až po osvetlenie, konštrukcie, základy, sedadlá, možno tieto štáby , ktoré sú zapojené do príprav menovať do nekonečna.  Najzložitejšou úlohou po celý čas je logistika. Stred mesta  - tu bolo potrebné dostať asi 200 nákladných áut, ktoré sem priviezli konštrukciu, osvetlenie, ozvučenie. Na centrum Krakova je to veľmi veľa." - vraví pre Poľskú tlačovú agentúru Robert Wcisło, koordinátor prác na Błoniach.

Oltár spolu so scénami, ktoré sa nachádzajú po jeho ľavej i pravej strane má šírku 145 m a výšku 25 až vyše 30 m. Kríž je vysoký 32 m.  Pápežský sedes je umiestnený na úrovni 4,7 m. Výška bola vyrátaná tak, aby Františka videli aj tí, ktorí budú stáť ďalej, no aj osoby, ktoré sa budú nachádzať v sektoroch najbližšie od oltára. Oltár má byť hotový v nedeľu v polnočnom čase. Neskôr preberú starostlivosť nad týmto miestom služby a firmy zodpovedné za bezpečnosť. 

Zdroj: Pope2016.com
Preložila: Tatiana Janočková
Snímka: Pope2016.com