« Späť

V Krakove príďte aj na ATak

V Krakove príďte aj na ATak

Tanečné divadlo ATak sa od svojho vzniku v roku 1998 neustále hýbe a atakuje publikum - svedčia o tom stovky vystúpení naprieč Slovenskom, okolitými štátmi aj ďalekým zahraničím. V centre pozornosti Ataku je vždy človek. Niekedy zasadený do vymyslených príbehov či rozprávok, inokedy zakorenený do reálneho predobrazu z Biblie alebo histórie. Jeden z nich, ktorý sa volá "Galéria", predtavia v utorok 26. júla 2016 o 22:00 h v Parku Krowoderskom na Festivale mládeže počas Svetových dní mládeže v Krakove. Pozývame Vás.

"V roku 2015 získali členovia ATaku uznanie od divadelných odborníkov (Akademický Prešov, Gorazdov Močenok) a aktívne umelecky "vstúpili" do dvoch veľkých podujatí v Cirkvi na Slovensku - do Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade a Národného pochodu za život - kde rozdávali radosť a krásu tisícom "divákov". Do mimoriadneho roku milosrdenstva vstúpili s túžbou predstaviť milosrdného Otca ako večné Svetlo. Sme Jeho diela stvorené na jeho obraz, preto by sme mali žiť vo svetle... Ako obrazy a diela v galérii. Obrazy, z ktorých "presvitá" autorov zámer. Bez Svetla ostávajú z z obrazov len (de)sivé machule. "Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla" (Rim 13, 12), pretože z tmy do svojho obdivuhodného svetla nás povolal sám Boh. (Porov. 1 Pt 2, 9)," avizuje ATak v brožúre pútnika. 

Komunikačný tím SDM