« Späť

Svätá omša s dobrovoľníkmi

Svätá omša s dobrovoľníkmi

Niekoľko tisíc dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať počas SDM sa 20. júla zišlo na svätej omši v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Krakove - Łagiewnikach. "Vaša služba je a bude neoceniteľná," povedal im kardinál Stanisław Dziwisz. Na záver sa obrátil na prítomných v talianskom, španielskom, francúzskom, nemeckom i v anglickom jazyku. Pred oltárom stáli symboly SDM: kríž a ikona Matky Božej Salus Populi Romani.

Kardinál povedal, že dobrovoľníci poslúžia iným svojimi schopnosťami: praktickými poznatkami, ovládaním jazykov, no predovšetkým mladosťou, úsmevom a srdcom. Počas SDM budú dobrovoľníci všade tam, kde budú aj pútnici: vo farnostiach, na miestach katechéz, na Festivale Mladých, ako aj počas centrálnych udalostí, na staniciach i na letiskách, v informačných miestach.

"Vaša služba je a bude neoceniteľná k tomu, aby naše veľké stretnutie prebehlo pokojne a dôstojne a aby prinieslo ovocie: lásky, bratstva, jednoty a pokoja" - povedal krakovský metropolita. "Už dnes vám ďakujem za vašu službu, na ktorú ste sa podujali a kvôli ktorej tu ste." - povedal. Ďakoval tiež Organizačnému výboru za "veľký kus práce a námahu v týchto dňoch."

Na záver otec kardinál Dziwisz v talianskom, španielskom, francúzskom, nemeckom i v anglickom jazyku pripomenul mladých z rôznych krajín, čo sa stretlo s reakciou plnou entuziazmu a obrovským potleskom. Niektorí si priam nahlas vynútili ohlásenie práve ich krajiny a preukázali nesmiernu radosť z toho. Neskôr mladí ešte dlho spievali, pričom mávali  vlajkami krajín z ktorých prišli.

Od 18. júla krátkodobých dobrovoľníkov školia okrem iného aj policajti, pracovníci Krakovskej záchrannej služby, Krakovského festivalového úradu, ako aj členovia Organizačného výboru. Učia sa pravidlám bezpečnosti a poskytnutia prvej pomoci, informujú o komunikáciách, preprave v meste, ako aj o udalostiach SDM a o tom, ako majú reagovať v krízových situáciách.   V rámci krátkodobej dobrovoľníckej služby bude pomáhať spolu asi 19 000 osôb. Viac ako 4 000 z nich sú cudzinci. Okrem krátkodobých dobrovoľníkov podporujú Organizačný výbor aj dlhodobí dobrovoľníci - asi 1 000 osôb tzv. teamliders, ktorí sú zaangažovaní do služby už asi jeden a pol roka v rámci výzvy "Wolontariat Plus" ako aj 60 cudzincov, ktorí do Krakova prišli rok, alebo pol roka pred samotnými SDM a pomáhajú, okrem iného pri tlmočení, komunikácii v rámci sociálnych médií aj na internetovej stránke a pri registrácii pútnikov.  Počas posledného dňa SDM - 31. júla - je v Tauron Aréne Krakov  naplánované stretnutie dobrovoľníkov s pápežom Františkom. 

Zdroj: Pope2016.com
Preložila: Tatiana Janočková
Snímka: Pope2016.com