« Späť

Spoznaj ubytovanie počas SDM

Spoznaj ubytovanie počas SDM

Po tom, ako pápež František vyhlásil Panamu za dejisko Svetových dní mládeže (SDM) 2019, sa stovky ľudí začali pýtať, ako budú ubytovaní účastníci, ktorí prídu do Panamy. Obavy pramenia z počtu účastníkov svätých omší a stretnutí za účasti Petrovho nástupcu, ktoré väčšinou presahujú dva milióny osôb.

Apoštolský nuncius Mons. Andrés Carrascosa pre spravodajský portál TVN-2.com povedal, že obyvatelia Panamy by mali mať v prvom rade na zreteli, že účastníci sa musia zaregistrovať a zaplatiť poplatok, ktorý pokrýva časť nákladov tohto stretnutia. Iba týmto pútnikom treba zabezpečiť ubytovanie a na žiadnych Svetových dňoch nebolo doteraz viac ako 450 000 registrovaných. Veľa domácich a zahraničných pútnikov príde do hlavného mesta, aby videli zblízka pápeža na niektorom z veľkých stretnutí, ktoré zvyknú bývať tri či štyri. Na nich sa sústreďujú až dva milióny osôb, ako to bolo na záverečnej svätej omši SDM v poľskom Krakove na „Campus Misericordiae“. 

Spôsob ubytovania
Stovky ľudí v Paname už ponúkli svoje príbytky na ubytovanie účastníkov tohto dôležitého podujatia. Podľa slov nuncia rok pred začiatkom SDM sa spustí registrácia a bude známy počet pútnikov. Dodal, že panamská arcidiecéza zabezpečí prerozdelenie finančných zbierok z celej krajiny a zabezpečí aj ubytovanie mladých, poväčšine v rodinách, školách a na ďalších miestach. Systémom „farnosť za farnosťou“ každý, kto ponúkne ubytovanie, poskytne informáciu o počte voľných miest. „Ako bolo postarané o mladých v Poľsku, postaráme sa aj my a ponúkneme im z toho, čo máme,“ zdôraznil Carrascosa. Počítame s telocvičňami, školami a ďalšími centrami, ktoré majú k dispozícii aj sociálne zariadenia. Je tradíciou, že po vigílii s pápežom mladí nocujú na mieste záverečnej svätej omše celého stretnutia.

Skúsenosť z Krakova
Organizačný výbor SDM 2016 v Krakove určil ubytovanie pútnikov podľa rôznych balíčkov a ponúkol ubytovanie v rodinách a spoločne v školách, telocvičniach a kempoch. Počítalo sa s rozdelením 60 % v rodinách, 40 % na spoločnom ubytovaní a 20 percent zostalo voľných - vo farnostiach. Poľsko poskytlo ubytovanie v štyroch zónach: Zona I – Krakov-mesto;  Zona II – Krakov-okolie;  Zona III – diecéza Tarnow;  Zona IV – Kielce, Katowice. Veľa mladých, ktorí si vyzdvihli svoj balíček pútnika, prišli so spacími vakmi a vybrali si spoločné ubytovanie. Navyše, pre uľahčenie pobytu v krajine boli rozdelení do vytvorených jazykových skupín. Keďže na SDM 2011 v Madride bolo zo 400 000 registrovaných 1% osôb s rôznym znevýhodnením, v Krakove pripravili ubytovanie aj pre nich v spolupráci s rôznymi združeniami a nadáciami. Mladí prichádzajú o týždeň skôr do diecéz a farností a organizačný výbor v Paname čaká s prípravou harmonogramu na inštrukcie od Pápežskej rady pre mládež.

Zdroj: www.tvn-2.com 
Preložila: Zuzana Morávková
Snímka: tvn-2.com