« Späť

Spojme sa v modlitbe Korunky

„Tak veľmi túžim po tom, aby sme sa zjednotili v zborovej modlitbe plynúcej z hĺbky našich sŕdc, prosiac Boha o milosrdenstvo s nami i s celým svetom!” Na túto túžbu pápeža Františka, ktorú vyjadril počas vyhlásenia k 31. svetovému dňu mládeže, odpovedala mládež z celej Wroclavskej diecézy, vytvorením udalosti s jednoduchým názvom „Hodina 15:00”.

"Podstatou je spoločne sa modliť o 15:00 hodine. Každý deň. S ružencom v ruke alebo bez, jednoducho sa pomodliť korunku k Božiemu milosrdenstvu. Je dôležité byť si v tej chvíli vedomý, že sa duchovne spájame, že o tej istej hodine sa niekto modlí za tú istú vec, za ktorú sa modlím ja," hovorí otec Lukáš Przelazły z Wroclavskej diecézy. Diecéza nesie biblický názov Misericordia. V jednej z farností sa narodila apoštolka Božieho milosrdenstva – sv. Faustína Kowalska. Tieto dve veci zapríčinili, že mládež, ktorá sa pripravuje na SDM, rýchlo našla odpoveď na svoju otázku: ako sa pripojiť k oslavám Jubilejného roku? K modlitbe sú pozvaní všetci – ako hovoria organizátori: nezávisle od miesta pobytu, veku účastníkov či stupňa zaangažovanosti v živote Cirkvi. Mladí, starí, z diecézy, z Poľska i iných národov sú pozvaní do duchovnej spoločnosti, ktorá sa modlí v intencii mládeže celého sveta. "Je to bez finančných výdavkov, netreba nikam ísť, opustiť dom ani prísť na stretnutie. Stačí sa modliť," dodáva o. Przelazły.

Duchovná spoločnosť, ktorá pod touto iniciatívou vzniká, má svoje miesto aj na Facebooku. Organizátori na ňom vytvorili udalosť, ktorá trvá od 8. decembra 2015 do konca Roku milosrdenstva. 

Zdroj: Krakow2016.com / Preložil: Juraj Švec