« Späť

SDM ožilo v Ružomberku

SDM ožilo v Ružomberku

V Ružomberku sa posledný augustový pondelok (29. 8.) stretli mladí nielen zo Spišskej diecézy, aby sa poďakovali Bohu za Svetové dni mládeže v Krakove. O čom bolo? Delí sa s nami Marek Uličný, riaditeľ Komisie pre mládež Spišskej diecézy.

Stretnutie začalo svätou omšou v ružomberskom univerzitnom kostole v Rybárpoli, ktorú celebroval spišský biskup Štefan Sečka. Na začiatku otec biskup aj poľskom jazyku privítal hostí z Tarnovskej diecézy, ktorí hostili našich mladých počas Dní v diecézach od 20. júla. 

V homílii vyzval mladých slovami pápeža Františka, aby nesedeli v pohovke svojho života, ale aby boli učeníkmi podľa vzoru sv. Jána Krstiteľa. Keďže v ten deň sa slávila spomienka na jeho mučenícku smrť, otec biskup vyzval mladých k obnove krstných sľubov. Počas svätej omše mladí z Dolného Kubína spievali hymny zo Svetových dní, čo umocnilo atmosféru, ktorá bola v Krakove.

Popoludní pokračoval program v Aule sv. Jána Pavla II. v priestoroch Katolíckej univerzity. Po tanci dievčenskej skupiny Activ8, ktorý predstavoval milosrdenstvo, v moderovanom programe odzneli svedectvá z príprav, z Dní v diecézach a z programu v Krakove a v Skavine. 

Hudobne program sprevádzalo Spoločenstvo Pavol z Levoče. Hosťom bol moderátor TV LUX Pavol Danko, ktorý toto stretnutie nemoderoval, ale ako hosť v kresle mladým priblížil zákulisie a svedectvá zo spätných väzieb.  

Mladí sa počas rôznych svedectiev dozvedeli napr. ako putovali do Krakova chlapci zo spoločenstva Don Bosco tour, ktorí na Svetové dni prišli na bicykloch z Londýna, aký bol program počas Dní v diecézach, ako nás vnímali poliaci a aká je vízia stretnutí mládeže v najbližšom období.

Mladí zo Spišskej diecézy prostredníctvom tohto stretnutia vyjadrujú veľkú vďaku všetkým veriacim, ktorí štedro zareagovali na vyhlásenú zbierku pre účastníkov Svetových dní mládeže. Zároveň boli oslovení, aby podobné menšie stretnutia z prezentáciou Svetových dní zorganizovali sami vo svojich farnostiach, školách a spoločenstvách.

Toto podujatie pripravila Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, ktorá koordinuje a vyvíja činnosť s mládežou v troch regiónoch, tvoriacich Spišskú diecézu - Spiš, Orava a Liptov. Pre mladých ľudí organizuje rozličné duchovné, vzdelávacie aj športové aktivity. Podieľa sa na prípravách animátorských škôl v diecéze, trikrát ročne organizuje stretnutie vedúcich spoločenstiev Spišskej diecézy Spišnet. Viac informácií o KpM sa nachádza na stránke www.komisia.sk.

 

Marek Uličný