« Späť

Prijali sme pozvanie Františka

Prijali sme pozvanie Františka

Skawina. Domov. Na týždeň. Pre Slovákov. Mesto i dekanát. Pútnici z každej diecézy a eparchie. Prvý večer patril otváraciemu ceremoniálu v mestskom parku. Zaznela poľsko-slovenská hymna a prvé vítania. Náš vedúci centrálneho tímu Ondrej Chrvala, primátor Skawiny i zástupca vojvodu Malopoľska. Priateľstvo a blízkosť - na každom kroku.

SDM - Otvárací ceremoniál a svätá omša 25. 7.

Prvý večer patril tancu, hovorenému slovu, histórii, prítomnosti a ... miliónu ďalších lákadiel. Previedli nás „históriou“ Božieho milosrdenstva vo Svätom Písme.Od úvodných veršov evanjelia podľa Jána, cez podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, žobrákovi Lazárovi až po kajúceho zločinca na kríži. Nechýbal klip o minulosti nielen samotného Poľska, ale aj jeho osobností. Marie Currie Sklodovska, Mikuláš Kopernik, svätci a blahoslavení, patróni SDM - bl. sestra Faustína a sv. Ján Pavol II. A bodka? Výbuch radosti a la ohňostroj. 

Záver sme ukončili na kolenách. Úvodnú svätú omšu viedol v prítomnosti radu kňazov a biskupov predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. My pútnici, túžiaci po milosrdenstve. Spolu s našimi pastiermi. Obojstranne. „Ďakujem, že ste prijali pozvanie pápeža Františka,“ povedal arcibiskup Zvolenský. Povzbudil nás nielen vlastnými slovami, ale aj slovami apoštolov milosrdenstva – svätého Jána Pavla II., svätej Faustíny či sv. Augustína. Až do konca jednota. Kristus spájajúci nás v jedno. Dav ľudí, ktorý v tichosti kľačí pred živým Bohom v Eucharistii. Záver patril požehnaniu špeciálnej brány milosrdenstva. 

Komunikačný tím SDM / Veronika Andrejková, Zuzana Vandáková