« Späť

Pri pápežovi bude ďalší Slovák

Pri pápežovi bude ďalší Slovák

Svetové dni mládeže v Krakove sa nezadržateľne blížia. Každý deň bude mať vlastné charakteristiky. Liturgie budú slávené v latinčine a homílie Svätého Otca zaznejú v taliančine. Preklady budú zabezpečené cez rádio v oficiálnych jazykoch SDM Krakov 2016. Po boku pápeža bude majster liturgických slávení Mons. Guido Marini. Na druhej strane bude prítomný vždy jeden z pápežských ceremoniárov. Počas celej cesty pápeža sa budú striedať dvaja - Mons. Vincenzo Peroni a slovenský kňaz Mons. Ján Dubina, pôsobiaci vo Vatikáne ako pápežský ceremoniár.

Mons. Guido Marini (druhý zľava), Mons. Ján Dubina (tretí zľava).

Mons. Ján Dubina pochádza z obce Pažiť pri Partizánskom. Po teologických štúdiách v Kňazskom seminári v Badíne bol 19. júna 2004 vysvätený za kňaza pre Banskobystrickú diecézu. Po vysviacke pôsobil ako kaplán vo farnosti Banská Bystrica – mesto. Mons. Rudolf Baláž, vtedajší banskobystrický biskup, ho poslal na štúdiá liturgie do Ríma, kde v roku 2012 získal doktorát z posvätnej liturgie na Pápežskom ateneu sv. Anzelma. Od júla 2011 pracuje v Úrade liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne. Za pápežského ceremoniára bol vymenovaný 2. októbra 2015 pápežom Františkom.

Úlohou pápežských ceremoniárov je asistovať Svätému Otcovi a aj kardinálom počas posvätných slávení pri významných príležitostiach. Každému kardinálovi po kreácii v konzistóriu je pridelený jeden ceremoniár, ktorý mu asistuje počas slávení v meste Rím. Pápežskí ceremoniári majú tiež za úlohu, pod vedením maestra pápežských liturgických slávení, pripravovať a viesť v Ríme všetky slávenia, ktoré sa konajú v mene pápeža. Počas Sede vacante pápežskí ceremoniári asistujú na generálnych kongregáciach kardinálov a vstupujú do konkláve, aby plnili im zverené úlohy.

Komunikačný tím SDM
Snímka: Krakow2016.com