« Späť

Pápežove video Poľsku

Pápežove video Poľsku

„Mám veľkú túžbu stretnúť sa s vami, aby sme svetu ponúkli nový znak harmónie, mozaiku rozličných tvárí, mnohých rás, jazykov, národov a kultúr, no všetci zjednotení v Ježišovom mene, ktorý je Tvárou Milosrdenstva“. Pápež František sa týmito slovami prihovoril vo videoposolstve mladým účastníkom 31. svetových dní mládeže v Krakove, ktoré navštívi už na budúci týždeň. Prinášame ho v plnom znení.


PREKLAD VIDEOPOSOLSTVA 

„Drahí bratia a sestry,

už sa blížia 31. svetové dni mládeže, ktoré ma volajú stretnúť sa s mladými sveta pozvanými do Krakova a ponúka mi aj milú príležitosť stretnúť sa s drahým poľským národom. Všetko bude v tomto Jubilejnom roku v znaku milosrdenstva a vo vďačnej a oddanej spomienke na sv. Jána Pavla II., ktorý bol pôvodcom Svetových dní mládeže a bol sprievodcom poľského národa na svojej nedávnej historickej ceste ku slobode.

Drahí poľskí mladí, viem, že už dávno pripravujete, hlavne modlitbou, veľké stretnutie v Krakove. Ďakujem vám zo srdca za všetko to, čo robíte, a za lásku, s ktorou to robíte; už teraz vás objímam a žehnám vás. Drahí mladí zo všetkých kútov Európy, Afriky, Ameriky, Ázie a Oceánie! Žehnám aj vaše krajiny, vaše túžby a vaše kroky smerujúce do Krakova, aby boli púťou viery a bratstva. Nech vám Pán Ježiš udelí milosť zakúsiť v sebe toto jeho slovo: «Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo» (Mt 5,7). Mám veľkú túžbu stretnúť sa s vami, aby sme svetu ponúkli nový znak harmónie, mozaiku rozličných tvárí, mnohých rás, jazykov, národov a kultúr, no všetci zjednotení v Ježišovom mene, ktorý je Tvárou Milosrdenstva.

A teraz sa obrátim na vás, drahí synovia a dcéry poľského národa! Cítim, že prísť medzi vás je veľkým darom Pána, lebo ste ľudom, ktorý vo svojich dejinách prekonal mnohé skúšky, niektoré veľmi tvrdé, a napredoval so silou viery, podopieraný materskou rukou Panny Márie. Som si istý, že púť do Čenstochovskej svätyne pre mňa bude vnorením sa do tejto skúšanej viery, ktoré mi veľmi prospeje. Ďakujem vám za modlitby, ktorými pripravujete moju návštevu. Ďakujem biskupom a kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam, laickým veriacim, osobitne rodinám, ktorým v najlepšom prinášam posynodálnu apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia. Morálne a duchovné ,zdravie‘ národa vidieť na jeho rodinách: preto sv. Jánovi Pavlovi II. tak ležali na srdci snúbenci, mladí manželia a rodiny. Pokračujte na tejto ceste!

Drahí bratia a sestry, posielam vám toto posolstvo ako záruku o mojej náklonnosti. Zotrvajme zjednotení v modlitbe. A dovidenia v Poľsku!“

Komunikačný tím SDM / Vatikánsky rozhlas SK