« Späť

Ospravedlivenie s milosrdenstvom

Ospravedlivenie s milosrdenstvom

Utorkový slovenský program odštartovala katechéza žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa, účastníka Svetových dní mládeže od Toronta až po Krakov. Mladých, ktorí sa zhromaždili v skawinskom parku, povzbudil katechézou na tému "Ospravodlivenie". „Boh sa nás dotýka vždy, v každom čase, aj vtedy, keď sme nevyspatí, aj toto môže byť čas milosti. Povzbudzuje, že keď sme uťahaní, na pokraji zúfalstva, aj vtedy môže prísť čas milosti. To „dnes“ nie je to časové, ale to naplnené Božou milosťou. Toto celé, to „dnes“, je teraz čas milosrdenstva, a veľmi dobre nám to dokáže pomôcť vysvetliť túto dnešnú tému „ospravedlivenie“, povedal predseda Rady pre mládež a univerzity KBS.

Biskup Galis povzbudil mladých, že aj oni majú byť tými, ktorí budú o kúsok vpred, a budú dávať nádej tým ostatným. Aby sa mali čoho chytiť a k čomu napredovať, povedal. Vyzval ich, aby priniesli svetlo do tmy, aby zapálili Kristov oheň v tomto 21. storočí, aby tento svet dosiahol pokoj. Lebo všetci síce hovoríme o pokoji, všetci chceme byť šťastní, ale to čo okolo seba vidíme nám neprináša ani pokoj, ani nedosahujeme šťastie, spomenul. Pokoj, ktorý ponúka tento svet, nie je skutočným pokojom. Posledné dni sme to sami prežívali, naďalej to vidíme a skusujeme. „Mnoho mladých ľudí sem nemohlo prísť, pretože ich rodičia, alebo aj oni sami sa boja. Naozaj žijeme v strachu, ale je tu to „dnes“, je tu Ježiš Kristus ktorý hovorí že teraz je čas milosti“, vysvetlil biskup Galis. 

 


„Nedá sa ísť do sveta bez kríža a Ježiša Krista,“ pripomenul nám slová dnes už svätého pápeža Jána Pavla II, apoštola Božieho milosrdenstva. Celá katechéza bola popretkávaná týmto (nám srdcu blízkym) svätcom. „Je potrebné, aby sme mali bolesť v srdci nad nešťastím druhého, akoby to bolo naše vlastné. Milosrdný človek je ten, ktorý sa usiluje odstrániť nešťastie toho druhého,“ charakterizoval Božie milosrdenstvo, ktoré je ústrednou témou stretnutia v Krakove. „Milosrdenstvo bez spravodlivosti je matkou anarchie. A my to zažívame aj v našej spoločnosti,“ upozornil nás, že spravodlivosť bez milosrdenstva je deštruktívna a nemožná, hoci ju dnes často zažívame. Spravodlivosť prirovnal soli, ktorá ochucuje jedlo, a je potrebná k polievke. A práve štipka soli je potrebná, aby malo jedlo správnu chuť. Žijeme v časoch, kedy je všetko „light“, napodobneniny. Vidíme samé atrapy, ktoré sú však bez života. Ospravodlivenie, ktoré nemôžeme sami priniesť, ale je nám darované, a je dielom Božej lásky. Máme ho len prijať.

SDM - Katechéza s biskupom Galisom a skupinky 27. 7.

Slovami mladého kňaza v príbehu sa prihovoril Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, mladým v Skawine. Celebroval svätú omšu po katechéze. SDM sa nesie v duchu citátu z Biblie „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ Pre obrátenie človeka je potrebný plač. „Plačom to môže začať, ale potom je potrebné osobné stretnutie s Ježišom,“ pokračoval Stolárik. Ako príklad uviedol Máriu Magdalénu, ktorá nielen slzami umývala Ježišovi nohy, ale neskôr počúvala jeho slová a spoznávala ho. Podobenstvom o márnotratnom synovi poukázal na to, že Boh ako otec prekračuje naše pomyselné hranice a vraví nám: „Ja, váš Otec, som vám dal všetko. Vy ste správcovia, ale ja som vlastníkom. Ako ste s tým naložili?“ Na záver ich vyzval nielen spievať Nebuj się, ale naozaj sa nebáť. Boh je s nami aj keď sme slabí. Svätú omšu, na ktorej hrala Poetica Musica, slávil biskup Stolárik s viacerými biskupmi a desiatkami kňazov. 

Komunikačný tím SDM / Sima Feldmanová, Veronika Andrejková