« Späť

Odkaz z Krakova

Odkaz z Krakova

Slová "vďaky" zaznievajú z rôznych strán. Príjmite jednu špeciálnu. Od Ivana Škorupu, generálneho konzula a kolektívu pracovníkov Generálneho konzulátu SR v Krakove. Pomáhali všade, kde sa dalo. Ďakujeme.

Milá mládež,

Svetové dni mládeže v Krakove boli nielen o milosrdenstve a duchovne, ale boli hlavne o Vás, o „generácii Jána Pavla II“, ako Vás nazval pred ich začiatkom arcibiskup krakovský, kardinál Svätej rímskej cirkvi Stanislaw Dziwisz. Som nesmierne šťastný, že som mal možnosť niekoľko krát sa s viacerými z Vás stretnúť pri rôznych podujatiach a príležitostiach ako aj z toho, že, ste prežili v Krakove nezabudnuteľný týždeň, že ste si našli nových priateľov, dali svetu vedieť o našej krásnej krajine a aj keď nie vždy nám prialo počasie, určite si tento týždeň budeme všetci pamätať do konca nášho života.

Počas Vášho pobytu ste mali možnosť počuť niekoľko veľmi silných odkazov nielen od Svätého Otca, ale aj od nášho pána prezidenta, excelencií biskupov a verím, že ste si ich nielen zapamätali, ale ich aj odovzdáte svojim priateľom, spolužiakom, známym, pretože nie všetci Vaši vrstovníci súčasnú situáciu vo svete a v spoločnosti vnímajú a uvedomujú si jej status. Môžeme polemizovať o úrovni našich  médií, vzdelávania a žiaľ i časti spoločnosti, avšak práve Vy patríte k tým, ktorí ste protiváhou ku konzumu a materiálnosti. A preto Vám prajem vo Vašej budúcnosti nielen úspech, šťastie, spokojnosť, ale tiež zdravie, odvahu a silu, aby ste odkaz milosrdenstva a dobra mohli čo najintenzívnejšie šíriť ďalej.

Svetové dni mládeže boli aj o pokore, takže aj pre mňa nebolo dôležité, aby som sa počas nich medzi Vami zviditeľňoval. Tým, ktorým bolo treba,  sme pomohli a tým ktorí sa v budúcnosti na nás obrátia s akýmkoľvek problémom či žiadosťou  určite, pokiaľ to bude v našich možnostiach, pomôžeme. Preto si Vám až teraz, po  bezpečnom návrate do Vašich domovov dovoľujem odovzdať tento môj odkaz.

Na záver by som ešte raz chcel poďakovať duchovným, organizátorom, hudobníkom, tanečníkom, spevákom a všetkým dobrovoľníkom a zainteresovaným, ktorí pripravili pre Vás hodnotný a nezabudnuteľný program a po celý čas sa o Vás aj vzorne starali.

Nech myšlienky, ktoré do Vás vliali slová pápeža Františka ako i ďalších duchovných pretrvávajú vo Vašich srdciach a dušiach a pomáhajú Vám v týchto náročných časoch ísť po tej správnej ceste.

Ivan Škorupa, generálny konzul a kolektív pracovníkov Generálneho konzulátu SR v Krakove