« Späť

Odhodlanie

Odhodlanie

Posledný deň nášho slovenského programu. Najskôr piatková katechéza so svätou omšou, a potom sobotné stretnutie v Kostole Božieho milosrdenstva v Skawine. Posledná katechéza patrila bratislavskému pomocnému biskupovi Jozefovi Haľkovi. Odhodlane (názov katechézy bol "Odhodlanie") nás pozval a povzbudil, aby sme sa nebáli odhodlať a vykročiť. Jej podtitulom bolo: Urob ma nástrojom svojho milosrdenstva.

Katechézu, ktorej heslom bolo – odhodlať sa vykročiť - otvoril prerozprávaním príbehu svätého Maximiliána Kolbeho, ktorý obetoval svoj život za iného väzňa, ktorý bol v Auschwtize poslaný na smrť. „Pán od nás očakáva, aby sme sa odhodlali vykročiť v každodenných situáciách, vzťahoch,“ vysvetľoval otec biskup rozdiel medzi slovami hodlať a odhodlať sa – vykročiť na základe nejakého impulzu. „Niekedy sa aj v duchovnom živote takí, že sa krútime dookola a chce to moment, keď sa odhodláme vybrať si jednu cestu,“ povzbudil, prítomných, aby našli odvahu vykročiť v každodennom živote, situáciách. A aby sme po každom páde vstali – veď chybou nie je padnúť, ale nevstať.

 


„Aby sme sa vedeli dotknúť druhého človeka s láskou, predovšetkým musíme byť dotknutí my,“ ponúkol príklad vzácneho svätca – blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho. „Boh chce, aby sme dotyk, ktorý od neho prijeme, dávali ďalej,“ pokračoval. Zopakoval slová pápeža Františka, ktorý zdôraznil, že máme dávať druhým to najlepšie, čo máme a nielen zvyšok niečoho, Dávať to najlepšie, čo je v nás. Čo dával druhým blahoslavený Frassati? Seba samého, čas, slová, počúvanie. „Nejde o štylizovanú skromnosť, ale o skromnosť dotknutú Ježišovou pokorou cez Eucharistiu, modlitbu, sväté prijímanie, rozhrešenie,“ dodal otec biskup.

SDM - Ranná katechéza 29. 7.

„Keď sa dotýkame druhých ľudí v každodenných kontaktoch, pozeráme na hodiny? Alebo im pozeráme do očí? Ponáhľame sa, aby sme si odfajkli, že máme dobrý skutok, že sme to urobili, ale len tak zvyškovo, tak narýchlo, aby sme učičíkali vlastné svedomie. Alebo nepozeráme na čas a sme s tým druhým skutočne toľko, koľko potrebuje?“ upozorňoval na veľký problém dnešných čias. Dodal prítomným odvahy, aby sa nebáli byť predĺženou rukou Božieho milosrdenstva. Aby sme boli nástrojom Otcovho milosrdenstva.

SDM - Svätá omša 29. 7.

Po katechéze biskupa Haľka program vyvrcholil svätou omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Hudobne ju sprevádzala skupina Lámačské chvály. Biskup v úvode spomenul to, ako spolu s ďalšími kňazmi prišli do Poľska za vtedajším pápežom Jánom Pavlom II. Prirovnal svoju radosť zo stretnutia s pápežom s radosťou mladých, ktorí sú práve na stretnutí. V kázni ukázal mladým Pannu Máriu ako Zrkadlo spravodlivosti – tú, ktorá odzrkadľuje  Božiu lásku a milosrdenstvo. V spojení týchto dvoch cností nájdeme milosrdenstvo. „Využívajme každú možnosť robiť dobro. To je ovocie spravodlivosti,“ povzbudil tak účastníkov ku konaniu skutkov milosrdenstva.

SDM - Ranná omša 30. 7.

Poslednú slovenskú svätú omšu v Skawine slúžil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober v kostole Božieho milosrdenstva. V úvode poďakoval predstaviteľom Skawiny, nezabudol však ani na „rodiny, v ktorých bývali naše dievčatá a školy, ktoré okupovali naši chlapci.“ Všetkým týmto obetavým ľuďom mladí poďakovali hromadným potleskom, ktorý v závere svätej omše vysvetlil Pavol Danko takto: „To je jazyk mladých, ktorým vyjadrujú svoju radosť a vďačnosť.“ V kázni sa pýtal Mons. Milan Chautur pútnikov: „Je vám smutno? Čo vám priniesli tieto dni?“ Pripomenul pápežove slová z uvítacieho príhovoru, aby mladí neostali „mladými na dôchodku.“ Teda, aby neustále kráčali vpred a učili sa byť milosrdní. To si vyžaduje zmenu a každá zmena niečo stojí, vyžaduje kus obety. Ako príklad im ukázal bl. sestru Zdenku, ktorej 100. výročie narodenia si pripomínali práve v tento deň. „Nemôžeme sa vzdávať skôr, akoby sme sa o niečo pokúsili,“ zazneli jeho slová v preplnenom kostole. Ako obetné dary priniesli rehoľné sestry a mladí presne 100 bielych ruží. Slovenským programom na svetových dňoch mládeže vyvrcholili roky príprav organizačného tímu, ktorému na záver mladí poďakovali.

Komunikačný tím SDM / Zuzana Vandáková, Sima Fedlmanová, Veronika Andrejková