« Späť

MISERICORDES: Áno, aj my chceme byť milosrdní!

MISERICORDES: Áno, aj my chceme byť milosrdní!

„Som Zuzana. Som zo Slovenska a chcem byť milosrdná,“ je formát jednej z kampaní, ktorá súvisí s udalosťou roka – Svetovými dňami mládeže 2016 v Krakove. Kampaň „Misericordes“.

Promo video kampane zobrazuje mladých ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí sa predstavujú a zároveň vyjadrujú svoju túžbu: chcem byť milosrdný/á. Biedu sveta môžeme zahnať aj my – stačí otvoriť svoje srdcia a často urobiť málo: darovať úsmev, kúsok svojho času, pozorné ucho na vypočutie či iný materiálny alebo nemateriálny príspevok pre biednych. Netreba premýšľať nad tým, kedy, ako a čo máme urobiť. Treba konať. Teraz.

Virtuálne pole milosrdenstva – „Misericordes“ je určené pre všetkých z celého sveta. Po prvýkrát v histórii môžu pútnici virtuálne označiť svoju prítomnosť na Svetových dňoch mládeže a zároveň plniť a realizovať výzvu pápeža Františka.

Projekt „Misericordes“ umožňuje zúčastniť sa Svetových dní mládeže aj pre tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu prísť do Krakova. Každý účastník kampane sa stane virtuálnym účastníkom „Campus Misericordiae“ (Pole milosrdenstva). Ak sa chcete pripojiť, vyberte si jednu z 32 dostupných možností, zadajte svoju národnosť a tešte sa z prítomnosti na tomto výnimočnom mieste. Výnimočné je práve preto, že spája ľudí, ktorí chcú plniť Františkovu výzvu.

Rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František, je nielen časom na ohlasovanie milosrdenstva slovami, ale najmä skutkami. Skutky duchovného i telesného milosrdenstva sú inšpiráciou, no máme aj oveľa viac možností. Milosrdenstvo v praxi žiť vo všednej každodennosti. A aj vďaka projektu „Misericordes“ môže každý z nás zakúsiť nádherný pocit po pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Svätý Otec František v predvečer nedele Božieho milosrdenstva počas modlitebnej vigílie povedal: Aké krásne by bolo, keby ako pamiatka, takpovediac ako „pamätník“ tohto Roka milosrdenstva bolo v každej diecéze určité štrukturálne dielo milosrdenstva: nemocnica, domov pre seniorov, pre opustené deti, škola tam, kde chýba, zariadenie pre záchranu z drogových závislostí... Toľko vecí sa dá urobiť... Bolo by krásne, keby každá diecéza pouvažovala: Čo môžeme zanechať ako živú pamiatku, ako živé dielo milosrdenstva, ako živú Ježišovu ranu, v rámci tohto Roka milosrdenstva? Porozmýšľajme nad tým a hovorme o tom s našimi biskupmi“. Kampaň je odpoveďou na Františkovu výzvu.

Hlavným cieľom kampane je prispieť na stavbu „Campus Misericordiae“ v meste Brzegi, Charitatívne centrum „Chlieb milosrdenstva“ a na mobilné kliniky, ktoré budú slúžiť ako záchytné body, respektíve záchytné tábory v Sýrii a Libanone.

Viac informácií nájdete na stránke projektu www.we4charity.com, ktorá je dostupná v ôsmich jazykoch.

 

Autor: Zuzana Vandáková
Použité zdroje: www.we4charity.com