« Späť

Lúče otcovstva v Krakove

Lúče otcovstva v Krakove

Teatro Colorato Bratislava pozýva všetkých pútnikov, ktorí sa zúčastnia na Svetových dňoch mládeže (SDM) v Krakove, na divadelné predstavenie hry Karola Wojtyłu (Jána Pavla II.) s názvom "Lúče otcovstva" (Promieniowanie ojcostwa). Vstup na všetky podujatia je voľný. Teatro Colorato je jedným zo štyroch slovenských skupín, ktoré vystúpi na Festivale mládeže v Krakove.


"Ide o poetické divadelné zamyslenie na tému otcovstva a hľadania identity otcovstva v súčasných rodinách. Hru uvedieme v slovenskom znení s poľskými a anglickými titulkami," hovorí režisér predstavenia a umelecký šéf Teatro Colorato Peter Weinciller. "Je to jedinečná príležitosť, že vystúpime v rámci SDM s divadelnou hrou Jána Pavla II. "Lúče otcovstva" a predstavíme tak súčasnú slovenskú divadelnú kultúru a zároveň ju prezentujeme na autentických miestach, kde táto hra, keď bol Karol Wojtyła ešte krakovským arcibiskupom, priamo vznikala," dodáva Weinciller. 

Hra sa s veľkým ohlasom predstavila na mnohých javiskách po celom Slovensku i v Čechách; veľký úspech zaznamenala aj v Teatro le Salette v Ríme. V Krakove sa predstavenia uskutočnia v stredu 27. júla 2016 o 20:50 h (Plac Marii Magdaleny, centrum Krakova) a v piatok 29. júla 2016 o 22:15 v Parku Krowoderskim. Vystúpia Štefan Bučko, Jana Valocká a Dominika Žiaranová. Dramaturgom predstavenia je Juraj Fotul, hudbu zložil Igor Baar. Režisérom je Peter Weinciller.

Keďže celé podujatie funguje na dobrovoľníckej báze a všetci účinkujúci v programe účinkujú bez nároku na honorár a prichádzajú do Krakova ako pútnici, rovnako aj naši profesionálni herci radi vystúpia bez akýchkoľvek honorárových požiadaviek a podelia sa s hlbokým posolstvom hry K.Wojtyłu s medzinárodným publikom. Ak chcete podporiť ich vystúpenie finančne (potrebujú zabezpečiť ubytovanie a prevoz účinkujúcich, prevoz scény a techniky), ozvite sa na číslo účtu: IBAN: SK 6609 0000 0000 0634 69 24 16; Slovenská sporiteľňa; Občianske združenie Boris.

Komunikačný tím SDM