« Späť

Kontroly ukončili

Kontroly ukončili

O polnoci z 2. na 3. augusta skončila dočasná kontrola na vnútorných hraniciach EU, ktorá bola zavedená v súvislosti so summitom NATO a SDM. Od 4. júla bolo skontrolovaných 485 000 osôb a 54 000 áut. Pohraničná stráž zadržala 321 osôb a nepovolila vstup 144 osobám. Dočasná kontrola bola obnovená na vnútorných hraniciach Poľska s Českou republikou, Nemeckom, Litvou, Slovenskom a tiež v prístavoch a na letiskách. Medzi 321 zadržaných patrili obyvatelia 43 krajín, z toho: 122 obyvateľov Ukrajiny, 89 z Poľska, 12 z Ruska, po 11 z Litvy a Moldavska a tiež 8 obyvateľov Bieloruska. 174 osôb prekročilo hranice protizákonne. „Sú to ľudia, ktorí nemali doklady oprávňujúce na ich prekročenie, alebo používali sfalšované doklady, ale tiež migranti v procese pre utečencov v Nemecku s nemeckými pobytovými dokladmi, ktorí sa vybrali do Poľska na nákupy,“ povedala PAP hovorkyňa náčelníka pohraničnej stráže ppor. Agnieszka Golias.

Pohraničná stráž zadržala 97 osôb hľadaných orgánmi činnými v trestnom konaní. Medzi nimi boli osoby unikajúce vypočúvaniu a výkonu trestu odňatia slobody, osoby neplatiace pokuty alebo alimenty. V Chałupkach (sliezske vojvodstvo) dôstojníci pohraničnej stráže zadržali Rusa hľadaného nemeckou políciou pre ozbrojené lúpeže a ťažké ublíženie na zdraví. „Žiadosť o vydanie cudzinca podalo aj Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko,“ informovala hovorkyňa. Vo Świecku dôstojníci pohraničnej stráže zadržali dve osoby, ktoré prevážali 9 kusov strelných zbraní. „ Keďže predložené doklady vyvolávali pochybnosti dôstojníkov, zbrane boli zabezpečené a muži zadržaní. Boli obvinení z nelegálneho držania zbraní a jeden z nich aj z vlastnenia falošných dokladov, keďže kontrola objavila sfalšovaný vodičský preukaz,“ povedala Golias. „Pohraničná stráž nie len zabraňovala príchodu neželaných osôb do nášho štátu, ale tiež využívala existujúce predpisy tak, aby zabezpečili pútnikom čo najlepší prístup na SDM. V niektorých prípadoch išlo o prítomnosť v Krakove vôbec. V 61 prípadoch dôstojníci pohraničnej stráže využili postup stanovený pre zvláštne situácie, ktorý umožnil prekročenie hraníc pútnikom, ktorí nespĺňali všetky podmienky vstupu na územie Poľska,“ zdôraznila.

Vďaka tomu sa na SDM dostali okrem iného aj pútnici z Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, z Filipín, Vietnamu, Konga, USA, Dominikánskej republiky a Ekvádoru.
Kódex Schengenských hraníc a zákon o cudzincoch pripúšťajú možnosť vstupu obyvateľov krajín tretieho sveta do Poľska na obdobie nie dlhšie než 15 dní napriek nesplneniu niektorých podmienok vstupu. Povolenie na vstup je umožnené vzhľadom na humanitárne dôvody, z dôvodov národného záujmu alebo medzinárodných záväzkov. Takéto povolenie na prekročenie hranice vydal hlavný veliteľ pohraničnej stráže okrem iného aj 78-ročnej obyvateľke Dominikánskej republiky, ktorá cestovala na SDM so skupinou pútnikov. Žena  nemala všetky doklady oprávňujúce na prekročenie hranice. Mala pri sebe potvrdenie českej polície o ich strate a fotokópiu svojho pasu. Do Poľska pricestovala cez Českú republiku, kde stratila doklady. 

Dočasné kontroly boli vykonávané na základe náhodnej kontroly – ináč než na vonkajšej hranici Európskej Únie – čiže u vytypovaných osôb na základe analýzy rizika a na základe informácií sprostredkovaných službami iných štátov. Celkovo bolo určených 285 lokalít v ktorých bolo možné prekročiť hranicu, z toho 260 pozemných hraníc, kde prebiehala mobilná hraničná kontrola. Dôstojníci pohraničnej stráže využívali špeciálne vozidlá, tzv. schengenbusy. Sú vybavené prenosnými zariadeniami s prístupom do databáz údajov a tiež zariadeniami na overovanie autenticity dokladov.

Zdroj: Pope2016.com / Grzegorz Dyjak (PAP)
Preložila: Renáta Jurčiová
Snímka: Flickr.com/krakow2016 Marta Lysek