« Späť

Jednou vetou 33

Jednou vetou 33

Prinášame novinky, ktoré priniesol tridsiatytretí pracovný týždeň (od 8. do 14. augusta 2016) na stránke Svetových dní mládeže v Krakove.

9. 8. 2016 Web SDM priniesol rozhovor s koordinátorkou sekcie dobrovoľníckej služby Katarzynou Kocik

9. 8. 2016 "V umeleckej tvorbe sa človek viac ako inde prejavuje ako obraz Boha," napísal Ján Pavol II v liste umelcom. Počas Festivalu Mladých sa svedkami pravdivosti týchto slov mohli stať tisícky ľudí.

10. 8. 2016 Od odchodu mnohých pútnikov z Krakova, ktorí sa zúčastnilo na SDM, už uplynul viac ako týždeň. V Bazilike Božieho Milosrdenstva v Krakove - Lagiewnikach však stále pretrváva atmosféra prežívania návštevy pápeža Františka a času jedinečnej milosti.

10. 8. 2016 Apoštolský nuncius Celestino Migliore adresoval 1. augusta do rúk otca Emila Furtaka - zástupcu generálneho organizačného koordinátora SDM v Krakove list s poďakovaniami.

11. 8. 2016 Prinášame odkaz na pastiersky list krakovského metropolitu po SDM i k úmrtiu kardinála Františka Macharskeho. 

11. 8. 2016 Počas posledného júlového týždňa hostil Krakov návštevníkov zo 187 krajín sveta. Ich príchod by nebol možný bez práce Sekcie registrácie. "Vždy nás sprevádzali časový nátlak a neistota v tom, či systém bude reagovať ako má." - takto sumarizuje tento intenzívny čas práce otec Andrzej Wołpiuk. V systéme registrácie bolo objavených aj niekoľko  potrebných modifikácií, ktoré čoskoro uľahčia systém registrácie ďalšej hosťujúcej oblasti, konkrétne Paname.

12. 8. 2016 Slová Svätého Otca, svedectvá, fotografie - nakladateľstvo Dom Wydawniczy Rafael publikuje dokumentáciu návštevy pápeža Františka v Poľsku. Autori dúfajú, že dielo s názvom „Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 – Wizyta papieża Franciszka w Polsce – Kronika” (Svetové dni mládeže Krakov 2016 - Návšteva pápeža Františka v Poľsku - Kronika) bude nielen spomienkou, ale zároveň pripomenutím slov, ktoré pápež mladým adresoval, a ktoré umocnia vieru mladých ľudí.

Komunikačný tím SDM / Tatiana Janočková
Snímky: Krakow2016.com; Pope2016.com