« Späť

Jednou vetou (28)

Jednou vetou (28)

Prinášame novinky, ktoré priniesol dvadsiatyôsmy pracovný týždeň (od do 11. do 15. júla 2016) v príprave na Svetové dni mládeže v Krakove. Jednou (alebo viacerými) vetami opisujú hlavné aktivity zaznamenané na oficiálnej webstránke SDM.

11. 7. 2016 | Do Poľska na SDM už prichádzajú skupiny pútnikov. Medzi prvými sú hostia z Gabonu.

11. 7. 2016 | Pri príležitosti Svetových dní mládeže, v dňoch 20. - 25. júla 2016, umožní poľský parlament pútnikom z celého sveta navštíviť svoje priestory.  

11. 7. 2016 | V Krakove ukončili týždeň školení dobrovoľníkov zo sveta. Viac ako 250 osôb sa v dvoch turnusoch zúčastnilo na školeniach služby počas centrálnych udalostí. Zmiešaní dobrovoľníci budú slúžiť v rôznych oblastiach. Koľko osôb, toľko rôznych darov.

11. 7. 2016 | Letisko v Krakove bude v mnohých prípadoch prvou zastávkou na ceste na SDM. Dňa 11. júla podpísali predstavitelia Krakovskej arcidiecézy a spoločnosť Krakow Airport oficiálnu dohodu o spolupráci.

11. 7. 2016 | Tanec, pohostinnosť, procesia s vlajkami a hlásanie evanjelia – to všetko bude obsahom prvého stretnutia mládeže so Svätým Otcom. Práve im budú v čase od štvrtka 28. júla počas SDM patriť kľúče od mesta Krakov.

11. 7. 2016 | Svetové dni mládeže sú tu už o dva týždne! Pre všetkých tých, ktorí by chceli ochutnať atmosféru SDM plnšie, spoločenstvo LEDNICA 2000 pripravilo týždeň prázdnin pod názvom „Na ceste do Krakova“.

11. 7. 2016 | Na Błoniach už prebiehajú záverečné práce pri výstavbe oltára. „Chceme ukončiť tieto práce v súlade s harmonogramom,“ týmito slovami začal otec biskup Damian Muskus pondelkovú konferenciu na Błoniach.

12. 7. 2016 | Prípravy aj ohľadom dopravy počas SDM sa dostávajú do cieľovej roviny. Doprava je vybavená dostatočnou kapacitou hlavných železničných tratí a ukončené sú aj potrebné opravy v rámci Malopoľska.

12. 7. 2016 | Aby sme si mohli vychutnať blízkosť Svätej Zeme, nebude potrebné vycestovať do Izraela. Prostredie tejto výnimočnej oblasti, opísanej v Biblii, bude možné okúsiť bez toho, aby sme prekročili hranice Poľska. Jedným z miest, kde toto prostredie bude možné okúsiť, budú Muszynské biblické záhrady.

12. 7. 2016 | Relikvie bl. Pier Giorgia Frassatiho začali svoje putovanie od návštevy Rybnika, mesta, kde pôsobí Societa dei Tipi Loschi.

12. 7. 2016 | Sedem gastronomických zón v Krakove a desať na mieste zvanom Brzegi pripravuje Caritas v spolupráci s reštauráciami a cateringovými službami. Hlavným cieľom zón je možnosť rýchlej obsluhy pútnikov – dokonca počas niekoľkých desiatok sekúnd.

12. 7. 2016 | Mladí, ktorých sa na Campus Misericordiae zíde až 1,5 milióna, si obnovia krstné sľuby, pričom si vpíšu dátum svojho krstu na biele šerpy. „Krst je elementom, ktorý zjednocuje kultúry, jazyky a kontinenty,“ vraví otec Marek Hajdyła, šéf Oddelenia centrálnych udalostí.

13. 7. 2016 | Členovia Katolíckeho združenia mládeže sa aktívne zapájajú do príprav na Svetové dni mládeže. 

13. 7. 2016 | Niekoľko dní pred SDM na Błoniach pred Sanktuáriom Jána Pavla II. vystúpia tanečné skupiny z celého sveta, v programe pod heslom „Buď svetlom“.

13. 7. 2016 | Biskupi z celého sveta budú viesť katechézy v 33 jazykoch na viacerých miestach Krakova a jeho okolia.

13. 7. 2016 | Každý pútnik, ktorý príde na júlové stretnutie mladých s pápežom v Krakove, bude k využitiu služieb tlmočenia potrebovať rádioprehrávač.

13. 7. 2016 | SDM sú výnimočnou šancou pre Poľsko k predstaveniu svojho kraja vo svete. Preto boli v spolupráci pripravené dve publikácie na čas stretnutia mladých v Krakove.

13. 7. 2016 | Jedným z najočakávanejších momentov počas SDM je nedeľné stretnutie dobrovoľníkov s pápežom Františkom v TAURON aréne v Krakove. Má byť ocenením pre tých, ktorí svojou službou umožnia účasť pútnikom, ktorí prídu do Krakova na centrálne udalosti.

13. 7. 2016 | Hymna SDM v svahilčine? Bola nahraná v Poľsku. Čo je potrebné k tomu, aby vzniklo niečo pekné? Iste mnoho práce, pomoc ľudí a nielen toľko, pretože potrebná je predovšetkým inšpirácia Ducha Svätého a...  iste trochu šialenstva!

14. 7. 2016 | Sedem dní, niekoľko desiatok nominácií a mnoho dobrej zábavy.  Svoje krátke filmy nahrali rehoľné sestry, poľské diecézy a spoločenstvá z celého sveta, ktoré sa chystajú na SDM. Toto je #WYDChallenge – výzva, ktorá má byť radostným i tanečným pozvaním na SDM.

14. 7. 2016 | Dobrovoľníci, ktorí sú zapojení do projektu „Mladí polyglóti“, vytvorili slovník, ktorý uľahčí komunikáciu pútnikom počas SDM.

14. 7. 2016 | Od utorka do piatku (26. - 29. júla) v Krakove a v sobotu i v nedeľu (30. – 31. júla) na Campus Misericordiae budú k dispozícii zóny s výdajom jedla a nápojov.

15. 7. 2016 | S myšlienkou na pútnikov SDM v múzeu Jagiellonskej Univerzity Collegium Maius je otvorená výstava venovaná svätcom, ktorí boli s univerzitou spojení.

15. 7. 2016 | V mene krakovskej metropoly zaslal otec kardinál Stanislaw Dziwisz kondolenciu otcovi biskupovi André Marceau – ordinárovi diecézy v Nice.

15. 7. 2016 | Piatok je podľa kresťanskej tradície dňom pokánia a tento charakter ponesú aj udalosti s účasťou Svätého Otca.

 

Komunikačný tím SDM / Tatiana Janočková; Zuzana Vandáková
Snímky: Krakow2016.com