« Späť

Experimenty MAGIS aj u nás

Experimenty MAGIS aj u nás

Pred Svetovými dňami mládeže v Krakove prebieha jezuitská iniciatíva MAGIS. Zapojí sa do nej celkovo okolo 2 300 osôb z 52 krajín. Zo Slovenska vyrazilo v rámci tohto programu do Poľska 40 mladých pútnikov a 35 spoluorganizátorov.

Po úvodnom stretnutí všetkých účastníkov v poľskom Łódźi, ktorá sa nachádza v geografickom strede Poľska, program pokračuje v menších národnostne zmiešaných skupinkách tzv. experimentmi na prehĺbenie sa v spiritualite, na získanie skúsenosti v službe núdznym a na prežívanie viery v malom spoločenstve rovesníkov z rozličných kultúr. Na experimenty sa mladí rozídu po celom Poľsku. Desať skupín zavíta aj na Slovensko, ďalšie do Čiech a na Litvu. Na Slovensko prišlo v nedeľu 17. júla 200 mladých ľudí z celého sveta. Slovenské experimenty sa konajú v Košiciach, Drienici, Kežmarku, Ružomberku, Bukovej Hirke, Krajnej Poľane, Ivánke pri Dunaji a vo Vysokých Tatrách.

"Pre slovenskú provinciu Spoločnosti Ježišovej je tohtoročný Magis výnimočný tým, že v spolupráci s členmi slovenského Magisu organizuje až 10 experimentov. Na Slovensku v týchto dňoch prebiehajú putovné, spirituálne (písanie ikon, spoznávanie kresťanského Východu), umelecké (Taize experiment), ale aj ekologické experimenty. Po ich ukončení sa ich účastníci presunú v sobotu 23. júla naspäť do Poľska, kde v Čenstochovej vyvrcholí celý tohtoročný Magis 2016. Po jeho ukončení sa jeho účastníci presunú z Čenstochovej do Krakova, kde sa zúčastnia Svetových dní mládeže," hovorí za Magis Samuel Jackanič SJ. Tohtoročný Magis pozostáva celkovo zo 100 rôznych experimentov.

Prečo experimenty? "Slovo 'experiment' má úzky suvis so zakladateľom jezuitskej rehole, sv. Ignácom z Loyoly. Jezuiti počas svojej formácie absolvujú rôzne experimenty, ktoré im majú sprostredkovať skúsenosť sv. Ignáca, ktorý po svojom obrátení strávil dlhý čas v mlčaní a modlitbe, putoval bez jedla a peňazí s staral sa o chudobných a chorých. Magis sprostredkúva svojim účastníkom niečo zo skúsenosti sv. Ignáca a každého jezuitu a učí ich tak hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach tak ako on," dodáva Samuel Jackanič SJ. 

Komunikačný tím SDM / Samuel Jackanič SJ