« Späť

Dotknutí milosrdenstvom

Dotknutí milosrdenstvom

Druhú katechézu pre Slovákov v rámci Svetových dní mládeže v Krakove mal vo štvrtok Mons. Peter Rusnák. Dotknutí Kristovým milordenstvom - odpustenie - tak znela téma, ktorú nám viac priblížil bratislavský eparcha. Prítomných povzbudil, že sa majú nielen dotýkať Ježiša, ale aj dovoliť mu, aby sa on dotkol ich: „Ježiš sa ťa chce dotknúť na veľmi citlivých miestach, dovolíš mu to? Práve na tých miestach kde sa neprijímaš. Tam, kde prežívaš ťažkosti a pády. Presne toho sa chce dotknúť, to je to liečivé.“

Odpustenie, ktoré je väčším zázrakom ako vzkriesenie mŕtveho. Viac ako vzkriesenie mŕtveho, hoci nám by sa viac páčilo, aby Ježiš radšej uzdravoval všetkých chorých, než odpúšťal hriechy. Odpustenie, ktoré je božské. „V odpúšťaní sa podobáme Bohu. To je úžasná vec, Buďte milosrdní ako je Váš nebesky otec. Chceš sa podobať Bohu? No, kto by nechcel. Tak sa nauč odpúšťať. Tvoja dokonalosť a podobnosť s Bohom je možná jedine v tomto,“ poznamenal gréckokatolícky biskup.

 


Upriamil mladých na to, že Ježiš netúži po ničom inom, len po dôvernom vzťahu s nimi. Nezáleží na povolaní – pracovnom či životnom (manželstvo či zasvätený život), ale na tom, aby dali celé svoje srdce Ježišovi. „Chcem to, aby ten starý človek, ktorý stále rozkazuje Bohu, aby tento človek zomrel. Potrebujeme energiu, vysoké napätie Ježiša Krista. To je Božie milosrdenstvo, chce Ťa zmeniť na človeka nového. Dotyk Boží zmení človeka totálne. Nezmení sa výzor, nebudeš chudšia, krajšia. Nebudeš svalnatejší, ale zmení sa srdce, a toto zbadajú a pocítia ľudia,“ rozosmiela prítomných eparcha Rusnák.

SDM - Katechéza s biskupom Rusnákom 28. 7.

Odpustenie, ktoré je najväčším prejavom milosrdenstva, ako veľký dar, ktorý je však často veľmi ťažkým. Ale potrebujeme ho, aby sme dosiahli pokoj srdca. Je podmienkou k šťastnému životu. „Je to najťažšie zrealizovateľná vec milosrdenstva - odpúšťať,“ vyzval prítomných, aby nežiadali zmenu od okolia, ale začali sami od seba. Napríklad odpustením.

SDM - Svätá omša 28. 7.

Do Skawiny vo štvrtok zavítal aj vojenský ordinár Mons. František Rábek. Po katechéze slávil svätú omšu, pri ktorej prečítal homíliu nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka. Ten sa nemohol zúčastniť Svetového stretnutia mládeže. Na začiatku privítal aj zástupcov ozbrojených síl slovami: „Všetci sme súčasťou Cirkvi. Nielen kňazi či rehoľné sestry.“ Evanjelium hovorilo o cudzoložnej žene, ktorú chceli židia ukameňovať pre cudzoložstvo. „Boh je taký milosrdný, že z hriešnika môže urobiť človeka úplne bez viny,“ zneli slová biskupa Judáka. Homíliou nadviazal na predchádzajúcu katechézu o odpustení. Ježiš žene odpustil a odpustením zaujímame ten najsprávnejší postoj. Počas svätej omše spievali Jeho deti fest projekt pochádzajúci z košickej arcidiecézy, ktorí predstavili svoje vlastné, ale aj intepretovali iné známe piesne. Aj vďaka tomu, že sú medzi mladými už od začiatku Svetových dní dokázali vytvoriť príjemnú atmosféru, ktorá napriek dažďu pokračovala aj po svätej omši.

Komunikačný tím SDM / Zuzana Vandáková, Veronika Andrejková