« Späť

Biskup Muskus: Pápež František hovorí o nádeji

Biskup Muskus: Pápež František hovorí o nádeji

Pápež František vo svojom posolstve adresovanom Poliakom, ako aj mládeži, ktorá začína u nás Dni v diecézach a už o niekoľko dní príde do Krakova, zdôrazňuje niekoľko dôležitých aspektov, ktoré nám robili spoločnosť počas príprav na SDM. Prvým z nich sú duchovné dary pre mládež sveta - spoločenstvo, modlitba, milosrdenstvo, druhým - stáročné dedičstvo viery poľského národa a tretím - spomienka na sv. Jána Pavla II.

Od prvých slov pápež zdôrazňuje význam modlitby v budovaní diela, akým sú SDM. Je to perspektíva, v ktorej môžeme vidieť a okúsiť to, že naše organizačné úsilia by nemali zmysel bez duchovného základu. Zaiste sa spoločenstvo SDM vytvára v jednote modlitby viacerých osôb z celého sveta. Zapája sa do nej aj Svätý Otec. Aj on očakáva tieto Dni s radosťou a predpokladá množstvo dobrého ovocia zo stretnutia mladých v Poľsku. Duchovnú jednotu zdôrazňuje aj tým, že SDM nazýva "púťou viery a bratstva".

Druhým pilierom tohto spoločenstva, ktoré sa uskutoční v Krakove je milosrdenstvo. Práve vďaka skúsenosti Božieho i ľudského milosrdenstva sa vytvára puto, ktoré sa stáva pre svet "novým znakom harmónie" napriek kultúrnej, jazykovej aj mentálnej rôznorodosti. Prekonávanie rozdielov je možné len vďaka milosrdenstvu. V kontexte globálnych konfliktov medzi národmi, ako aj našich lokálnych rozdielností v spoločenstve je tento znak jednoty mladých, ktorí sa stretnú v mene Ježiša náukou budovania mostov, hľadania hodnôt, ktoré mladých spájajú, no tiež otvorenosti na inakosť a úctu k blížnym, čo nás odlišuje od iných národov, spoločenstiev aj kultúr. Je to znak nádeje a svetla pre toho, kto je ponorený do chaosu a deštrukcie sveta. 

Pre mladých Poliakov, ktorí sa tak skvele zapojili do diela SDM je veľmi cenný fakt, že Svätý Otec vidí a oceňuje ich úsilia. Pozdravy, ktoré adresoval priamo im, pričom ich uistil o svojej láske a modlitbe sú posilou a radosťou. Pápež pripomenul Sv. Jána Pavla II., ktorý zaiste ako patrón a iniciátor SDM bude prítomný na našich stretnutiach v Krakove. Zaiste budú tieto SDM stretnutím 2 pápežov: Jána Pavla II. - veľkého apoštola Božieho Milosrdenstva a Františka - ktorý tvorivo pokračuje v tomto diele ohlasovaním svetu. 

Obracajúc sa priamo na poľský národ pápež František definuje to, s čím sa poľský národ môže podeliť s celým svetom, pričom tu vnáša hodnoty, ktoré sa stali základom v našich zložitých diecézach. Pohýna nás vyznanie, že prítomnosť pápeža na území Poľska je pre pápeža "veľkým darom od Pána" a "ponorením sa do skúšanej viery", pričom predpokladá aj veľa dobra, ktoré si odtiaľ pápež odnesie.  Hovorí o tom pápež, hlava Cirkvi. Jeho svedectvo sa má stať pre nás výzvou k zachovaniu si tohto nesmierne cenného pokladu, ktorým je - viera poľského národa. "Choďte ďalej po tejto ceste!" - vyzýva pápež. Nech v nás tieto slová zanechajú stopu a posilnia vernosť Kristovi. 

Zdroj: Krakow2016.com 
Preložila: Tatiana Janočková
Snímka: Flickr.com/krakow2016 Ewa Korbut