« Späť

Atmosféru z Krakova preniesli k Anke

Atmosféru z Krakova preniesli k Anke

V dňoch 11. – 15. augusta sa konal 8. festival radosti v Pavlovciach nad Uhom. Bola to už 70. púť k hrobu „slovenskej Márie Gorretti“, mučeníčke čistoty, Božej služobnice Anky Kolesárovej. Tá si ako 16-ročná vybrala radšej smrť ako hriech. Tento festival niesol rovnakú tému ako Svetové dni mládeže v Krakove „Blahoslavaní milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“

„Okrúhla 70. púť radosti nazvaná tiež 8.festival radosti priniesol veľké požehnanie a premenu do životov mladých ľudí. Milosrdenstvo Božie bolo dokazované nielen svedectvami, ale celým programom festivalu. Skutočne sme mohli zažívať milosť dvoch pomyselných milosrdných brán, ktoré nás viedli myšlienkami k prijímaniu Božej milosrdnej lásky ale aj k odovzdávaniu milosrdenstva cez naše vzťahy ďalej,“ hovorí rektor Domčeka o. Pavol Hudák. 

„Téma milosrdenstva prebiehala v dvoch krokoch. V prvý deň bolo to milosrdenstvo, ktoré prijímame od Boha a v druhý deň milosrdenstvo, ktoré dávame iným,“ hovorí o. Pavol, rektor Domčeka, ktorý tieto púte organizuje. „Čo je nádherné práve na tomto festivale, že to, čo sme zažili v Krakove, tú atmosféru Cirkvi univerzálnej, tých miliónov zapálených mladých ľudí môžeme teraz nadrobno rozmieňať, pripomenúť si ju a pretaviť do života.

Medzi mladých zavítali počas piatich dní traja biskupi – novovymenovaný košický pomocný biskup Marek Forgáč, košický arcibiskup Bernard Bober a mukačevský gréckokatolícky biskup Milan Šášik. Okrem nich hosťami festivalu boli aj hudobné skupiny Marana Tha z Prešova a Kerygma, čí iní kňazi a laici. V programe festivalu bol vyhradený čas okrem tradičných workshopov, prednášok, adorácie či svätých omší aj spomienke na SDM. Mladí, ktorí boli v Krakove si pripravili program a krátke svedectvá o tom, čo prežili.

„Bola som aj na SDM a veľmi sa teším, že to, čo sme tam zažili, môžeme teraz rozprávať aj tým, ktorí nemohli prísť. Zažili sme tam nádherné prijatie domácich a to ma inšpirovalo, vytvoriť také prijatie aj tu v mojej skupinke, ktorej som animátorkou,“ povedala nám Lenka, ktorá bola teraz prvýkrát ako dobrovoľníčka na púti.

Komunikačný tím SDM / Veronika Andrejková