« Späť

Aplikácia "Pielgrzym" ("Pútnik")

Aplikácia

V Poľsku spustili mobilnú aplikáciu "Pielgrzym" ("Pútnik"), ktorá sa zíde pútnikom počas Svetových dní mládeže, ale aj obyvateľom Krakova. Funguje v 9 jazykoch a okrem iného obsahuje informácie o najdôležitejších udalostiach SDM, mapách s lokalizáciou parkovania, gastronomických zón, zóny prvej pomoci, tiež opis krakovských pamiatok či rôzne výrazy.

Aplikácia "Pielgrzym" bola vytvorená Organizačným výborom SDM Krakov 2016 a firmou Comarch, ktorá zodpovedá za technickú stránku. Cudzinci v nej nájdu informácie o Krakove, náboženský obsah - modlitebník, piesne, homílie pápeža ako aj program SDM, ktorý si bude možné prispôsobiť vytvorením individuálneho programu pobytu. V aplikácii sú kontaktné čísla na bezpečnostnú službu, konzuláty i ambasády. Pútnici môžu použiť aj mapu, na ktorej sú vyznačené miesta najdôležitejších udalostí SDM, gastronomické zóny, zóny prvej pomoci, parkoviská a zóny, odkiaľ bude vyrážať preprava. Každý si môže zaznačiť kde bude ubytovaný a aplikácia mu pomôže dostať sa na toto miesto.

„Usilovali sme sa pripraviť aplikáciu tak, aby bola užitočná pre každého: pre zaregistrovaného pútnika sa v nej nachádza časť venovaná stravovaniu, transportu, ubytovaniu; pre tých, ktorí sa neregistrujú, avšak rozhodnú sa prísť, ako aj tých osôb, ktoré príjmu pútnikov. V aplikácii sa nachádzajú aj výrazy, ktoré uľahčia komunikáciu," povedala Barbara Waszkiewicz riaditeľka predaja Comarch a.s. Aplikácia „Pielgrzym” bola pripravená v 9 oficiálnych jazykoch SDM. „Odporúčame vybrať si dva jazyky: základný a dodatočne anglický jazyk, pretože v ňom budú prebiehať najčerstvejšie  aktualizácie najrýchlejšie, v ostatných jazykoch to môže chvíľu trvať vzhľadom na množstvo informácií." dodala Barbara Waszkiewicz. 

Využívajúc výrazy bude možné vypočuť si výslovnosť daného slova. Aplikácia dáva tiež možnosť prepojenia na iné sociálne médiá. Jej súčasťou je "zábava", teda hra na tému  SDM, či kvíz, v ktorom sa okrem iného budú nachádzať aj otázky ako napr. Aký vysoký je kríž, symbol SDM? alebo Koľké výročie krstu slávime v Poľsku v roku 2016? Aplikácia je obohatená aj o multimediálne elementy. Jedným z nich je pošta zo SDM. Väčšina z obsahu aplikácie bude dostupná offline, teda aj v situácii, keď nebude možný prístup do internetovej či mobilnej siete. Ako k tomu pozývajú jej tvorcovia, odporúča sa stiahnuť si aplikáciu tam, kde je prístup na internet a stiahnuť je potrebné všetky prvky, ktoré aplikácia požaduje, pretože vtedy bude správne fungovať. Aplikácia „Pielgrzym” je k dispozícii na mobilných zariadeniach s operačnými systémami: Android, iOS, Windows Phone.  

Aplikácia mala byť hotová už začiatkom mája, avšak oneskorená bola príprava poslednej verzie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.  „Bol to tak trochu domino efekt. Jedna zmena so sebou priniesla ďalšie potrebné zmeny. Dnes, keď aplikáciu spúšťame, budeme do nej vkladať ešte zvyšné časti ako napr. pápežské homílie. Dúfame, že pútnici, ktorí sa už nachádzajú v poľských diecézach si aplikáciu stiahnu a budú mať čas sa ňou popreklikávať a zoznámiť sa s ňou.” - povedal šéf tlačového úradu Organizačného výboru SDM, otec Adam Parszywka.

Zdroj: Pope2016.com 
Preložila: Tatiana Janočková
Snímka: Pope2016.com