« Späť

Akú máme frekvenciu? 100,0 MHz

Akú máme frekvenciu? 100,0 MHz

Viete, že ak sa chystáte na Svetové dni mládeže do Krakova, budete môcť počuť slová pápeža Františka vo svojej materčine. Vďaka spoločnej iniciatíve dvoch krajín - Čiech a Slovenska - sa medzi frekvencie dostala aj spoločná, na ktorej budú spoločne tlmočiť Česi a Slováci. Tlmočenia budú dostupné na frekvencii: 100,0 MHz. Na to, aby ste túto možnosť využili, si budete musieť vziať so sebou malé prenosné rádia (so slúchadlami a baterkami), na ktorých si naladíte danú frekvenciu. Počúvať príhovory bude možné aj pomocou mobilných telefónov s rádiom a slúchadlami. Odporúčame však rádia. Tlmočníci umožnia pútnikom, ktorí prídu v júli do Krakova plnú účasť a hlboké prežitie SDM.

"Simultánne preklady budú prebiehať vo všetkých oficiálnych jazykoch SDM: poľskom, anglickom, španielskom, francúzskom, talianskom, ukrajinskom, nemeckom, portugalskom aj v ruskom jazyku," hovorí hovorí Anna Chmura, koordinátorka Sekcie komunikácie Organizačného výboru SDM. Česká biskupská konferencia (ČBK) k tomu zabezpečí preklady v českom jazyku a Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v slovenskom jazyku. O pridelenie jednej z desiatich rozhlasových frekvencií sa postarali sekcie pre mládež biskupských konferencií v spolupráci s viacerými partnermi. Naposledy bola táto možnosť v roku 2000 na SDM v Ríme. Preklady zabezpečia oslovení tlmočníci z Čiech a zo Slovenska. Slovenská strana zabezpečuje profesionálnych tlmočníkov - dvoch Slovákov a jednu Slovenku.

Do Krakova prídu pútnici zo 187 krajín. K hlbokému prežitiu týchto udalostí im pomôžu tlmočenia, ktoré budú môcť využiť prostredníctvom rádioprijímačov. Mladí nech si teda so sebou prinesú prenosné rádiá a potrebné batérie. Možné bude s týmto cieľom využiť aj mobilné telefóny, avšak organizátori neodporúčajú takýto spôsob, kvôli možnosti rýchleho vybitia batérie telefónu. K tomu, aby bol dostupný signál na telefóne bude potrebné mať slúchadlá, ktoré budú plniť úlohu antény. Jednotlivé tlmočenia budú dostupné na určitých frekvenciách, a to len na mieste centrálnych udalostí (na Błoniach a na Campus Misericordiae): španielske: 88,3 MHz; ukrajinské: 89,9 MHz; francúzske: 91,8 MHz; nemecké: 93,2 MHz; portugalské: 94,6 MHz; poľské: 98,5 MHz; talianske: 98,9 MHz; české/slovenské: 100,0 MHz; anglické: 105,4 MHz a ruské: 107,9 MHz.  

Zdroje: Komunikačný tím SDM / Krakow2016.com  Izabela Czak
Preložila: Tatiana Janočková
Snímky: Krakow2016.com, Flickr.com/jmjrio2013 Ronaldo Correa