« Späť

31. júl – Vysielacia svätá omša. Spoznaj dátum svojho krstu

31. júl – Vysielacia svätá omša. Spoznaj dátum svojho krstu

Vysielacia sv. omša bude záverom Svetových dní mládeže, ale neukončí ich. Je to chvíľa vyslania, a taktiež začiatku. Účastníci stretnutia, ktorí sa priblížia tajomstvu Božieho milosrdenstva, sa stanú jeho apoštolmi. Časťou tohto tajomstva je viera.

Významným obrazom počas nedeľnej Eucharistie bude evanjeliová scéna stretnutia Ježiša so Zachejom. Spasiteľ sa na neho pozrel, prijal jeho pohostinnosť, a tak mu zmenil život. Ježišov pohľad na každom jednom z nás je milosťou, ktorú nachádzame vo sviatosti krstu. Je potrebné, aby sme spolupracovali s touto milosťou. Pre Poliakov, účastných na stretnutí s pápežom, bude vyznanie viery počas záverečnej sv. omše špeciálnym momentom, pretože sa spája s 1050. výročím Krstu Poľska.  

„Chceme vidieť toto vyznanie viery nie ako niečo oddelené, pridané, ale ako súčasť tajomstva Božieho milosrdenstva,“ povedal otec Stanisław Mieszczak, zodpovedný za liturgický tím hlavných slávení.

Krédo bude spievané v latinčine. Vyznaniu viery bude predchádzať krátky úvod od kardinála Stanisława Dziwisza, svedectvo o veľkosti daru Božieho milosrdenstva, ktorým je krst a vysvetlenie symboliky bieleho rúcha.

„Biela šatka (ako krstné rúcho) tvorí časť  obsahu balíčka pútnika. Pozývame každého z vás napísať dátum svojho krstu naň. Oblečenie šatky bude chvíľou návratu k zdroju nášho povolania. Zároveň si budeme navzájom podobní jeden druhému, pretože v Kristovi tvoríme jednu rodinu,“ objasňuje otec Stanisław Mieszczak.

Výročie Krstu Poľska bude zdôraznené aj pri sv. omši na Jasnej Hore, 28. júla. Eucharistiu bude celebrovať pápež František, koncelebrovať budú biskupi a poľskí kňazi, v prítomnosti prezidenta Poľska a najvyšších štátnych autorít.

Zdroj: Krakow2016.com
Preložila: Zuzana Vandáková
Snímka: Flickr.com/jmjrio2013 Renan Olivetti