Harmonogram púte kríža a ikony na Slovensku:

 

15.-17. 11. 2014 (SOBOTA - PONDELOK) - Košice, Prešov
18.-19. 11. 2014 (UTOROK - STREDA) - Bratislava
20. 11. 2014 (ŠTVRTOK) - Trnava
21. 11. 2014 (PIATOK) - Nitra
22. 11. 2014 (SOBOTA) - Vysoká nad Uhom (Pavlovce)
23. 11. 2014 (NEDEĽA) - Rimavská Sobota
24. - 25. 11. 2014 (PONDELOK - UTOROK) - Banská Štiavnica, Nová Baňa, Banská Bystrica
26. - 27. 11. 2014 (STREDA - ŠTVRTOK) - Ružomberok, Sp. Nová Ves, Sp. Belá, Trstená, Námestovo, Krásno nad Kysucou
28. 11. 2014 (PIATOK) - Martin, Žilina
29. 11. 2014  (SOBOTA) - Dubnica nad Váhom

 

SOBOTA 15. NOVEMBRA 2014: 
 

KOŠICE

- 17:45 - 20:00 Program spojený s prevzatím kríža a ikony (Kostol Krista Kráľa)

- 18:00 Svätá omša s mladými, celebruje žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS

Po svätej omši prevzatie kríža SDM a ikony Panny Márie 


NEDEĽA 16. NOVEMBRA 2014: 
 

KOŠICE

- 10:10 Sprievod s krížom do Dómu sv. Alžbety

- 10:30 Svätá omša s krížom a ikonou (počas stretnutia akademickej kresťanskej mládeže Akadem), celebruje košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik 

- 15:50 – 17:45 Program v katedrále (Gréckokatolícka Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky, Moyzesova 40)

 

PREŠOV

- 19:00 Program spojený s krížom a ikonou – prevzatie, akatist, videoprojekcia, krížová cesta a nočné bdenie (Gréckokatolícka Katedrála sv. Jána Krstiteľa)

- 17:00 Začiatok programu – večiereň

- 18:00 Svätá liturgia, slúži vladyka Milan Lach, SJ, pomocný prešovský biskup

- 19:00 Prevzatie putovného kríža SDM a ikony

Akatist požehnania rodín, vedie vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský arcibiskup a metropolita

Videoprojekcia - apoštol národov

- 21:00 Krížová cesta

- 22:00 Celonočné bdenie

- 05:45 Svätá liturgia

- Odovzdanie kríža 

Viac informácií a ponuka autobusovPONDELOK 17. NOVEMBRA 2014: 

PREŠOV 
 - 08:00 - 16:00 Program vo farnostiach mesta Prešov

(08:00 - 10:00 Solivar, 10:00 - 12:00 Sekčov, 12:00 - 14:00 Nižná Šebastová, 14:00 - 16:00 Sídlisko 3)

- 17:00 - 20:30 Príchod kríža k soche Jána Pavla II., modlitba, krížová cesta, svätá omša a predstavenie (Konkatedrála sv. Mikuláša)

Príchod kríža k soche Jána Pavla II. 

Modlitba litánií k svätému Jánovi Pavlovi II. a príhovor Jána Pavla II. mládeži
Krížová cesta 21. storočia mladých
Svätá omša a predstavenie "Premenená bolesť"


UTOROK 18. NOVEMBRA 2014: 

BRATISLAVA 

- 8:00 Program so študentami fakulty (Teologická fakulta TU)

- 10:00 - 13:00 Možnosť osobnej poklony a návštevy skupín (Katedrála sv. Martina)

- 14:00 Svätá omša, poklona krížu (Komunita Cenacolo)

- 16:30 - 20:00 Akatist, sv. liturgia s bratislavským eparchom Mons. Petrom Rusnákom, katechéza a adorácia (Katedrála Povýšenia sv. Kríža)

- 21:00 - 00:00 Svätá omša, krížová cesta (Mlynská dolina, Univerzitné pastoračné centrum)


STREDA 19. NOVEMBRA 2014: 

BRATISLAVA 

- 8:00 Svätá omša a program pre cirkevnú školu (Kostol sv. Františka, Karlova Ves)

- 10:00 - 15:00 Možnosť osobnej poklony a návštevy skupín (Katedrála sv. Martina)

- 16:00 - 18:00 Program spojený s krížom a ikonou (Saleziánske stredisko - Miletičova)

- 18:00 Putovanie s Krížom po meste

- 19:30 - 21:30 Svätá omša s bratislavským arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským, svedectvá, modlitba, poklona (Františkánsky kostol)ŠTVRTOK 20. NOVEMBRA 2014: 

TRNAVA 

- 9.30 príchod kríža do TT

- 10.00 sv. omša pre cirkevné školy (Arcibiskupské gymnázium Puala Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury)

- 13.00 svätá omša pre Gymnázium Angely Merici

- 18.00 hlavná sv. omša Trnavskej novény -celebruje vladyka Peter Rusnák

- 20.00 vigília

- 20:15 úvod: prinesenie Kríža

- 20:25 krížová cesta - tieňohra

- 20:32 katechéza o kríži

- 20:40 svedectvo zo Svetových dní mládeže

- 20:45 možnosť prísť ku Krížu zložiť svoje kríže a povzbudiť sa v nádeji

- 21:03 Videoklip o Kríži

- 21:10 Ruženec pokoja pred putovnou Ikonou Panny Márie

- 22:00 odovzdanie kríža a ikony mladým z Nitrianskej diecézyPIATOK 21. NOVEMBRA 2014: 

NITRA 

- 11.00 Svätá omša pre nitrianske školy (Farnosť sv. Gorazda, farský kostol, Nitra - Klokočina)
- 17:30 Ruženec mladých

- 18:00 Svätá omša s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom

- 19:00 Krížová cesta mladých

- 20:00 Katechéza, svedectvá, Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade, Svetové dni mládeže Krakov 2016

- 21:00 Predpokladaný oficiálny záver programu

- 22:00 - 06:00 Celonočná adorácia (Farnosť sv. Gorazda, farský kostol) SOBOTA 22. NOVEMBRA 2014:

VYSOKÁ  NAD UHOM (PAVLOVCE)

- 18:00 Svätá omša, adorácia, poklona krížu (Základná škola) NEDEĽA 23. novembra 2014: 

RIMAVSKÁ SOBOTA 

- 13:00 Privítanie kríža a ikony (Farský kostol Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa)

- 14:00 Modlitba chvál a adorácia

- 15:30 Krížová cesta ulicami mesta

- 17:00 Slávnostná svätá omša s rožňavským biskupom Mons. Vladimírom Filom

- 18:00 Odprevadenie kríža 


 

 

PONDELOK 24. NOVEMBRA 2014: 


BANSKÁ ŠTIAVNICA / NOVÁ BAŇA

- 09:00 - 14:00 Program spojený s krížom a ikonou (Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, B. Štiavnica)
- 09:00 Začiatok programu - privítanie kríža a ikony, predstavenie

- 09:30 Svätá omša

- 10:30 Krížová cesta na kalvárii

- 12:30 Moderovaná poklona krížu vo farskom kostole

- 13:30 Tichá poklona krížu vo farskom kostole

- 14:00 Koniec programu, odchod kríža do Novej Bane

- 16:00 - 20:00 Program spojený s krížom a ikonou (Farský kostol Narodenia Panny Márie, Nová Baňa)

- 16:00 Privítanie a predstavenie kríža, tichá adorácia

- 17:15 Krížová cesta

- 18:00 Svätá omša

- 19:00 Modlitba chvál - vedie Spoločenstvo Dom chvály

- 20:00 Agapé v Patoračnom centre 


UTOROK 25. NOVEMBRA 2014: 

BANSKÁ BYSTRICA

- 08:00 - 09:45 Interný program pre členov komunity Poloma (Komunita Poloma - Babiná)

- 11:00 - 14:00 uzavretý program pre študentov a zamestnancov školy (Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa)

- 15:00 - 20:00 Program spojený s krížom a ikonou (Katedrála sv. Františka Xaverského)

- 15:00 Privítanie kríža a ikony, tichá poklona

- 17:00 Moderovaná poklona krížu

- 18:00 Mládežnícka svätá omša s banskobystrickým biskupom Mons. Mariánom Chovancom

- 19:00 Krížová cesta

- 20:00 Odovzdanie kríža Spišskej diecéze

Podrobnejší program v Banskobystrickej diecéze


STREDA 26. NOVEMBRA 2014: 

RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SPIŠSKÁ BELÁ 

- 09:00 - 12:00 Mládežnícky program spojený s krížom a ikonou (Farský kostol sv. Ondreja, Ružomberok)

- 11:00 Svätá omša (Farský kostol sv. Ondreja, Ružomberok)

- 12:30 - 14:00 Možnosť prejaviť úctu krížu a ikone v kaplnke (Hrabovská cesta, Univerzitné pastoračné centrum, Ružomberok)

- 17:00 Krížová cesta (Farský kostol Nanebovzatia panny Márie, Spišská Nová Ves)

- 18:00 Svätá omša so spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom

- 19:00 Akadémia

- 22:00 Nočné bdenie (Farský kostol sv. Antona pustovníka, Spišská Belá)

 


ŠTVRTOK 27. NOVEMBRA 2014: 

TRSTENÁ, NÁMESTOVO, KRÁSNO NAD KYSUCOU 

- 09:00 - 12:00 Mládežnícky program spojený s krížom a ikonou (Kultúrny dom, Trstená)

- 11:00 Svätá svätá omša (Kultúrny dom, Trstená)

- 17:00 - 20:00 Akadémia (Farský kostol sv. Šimona a Júdu, Námestovo)

- 18:00 Svätá omša so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom a spišským pomocným biskupom Mons. Andrejom Imrichom

 

- 20.30 Procesia od cintorína do kostola (Farský kostol sv. apoštola Ondreja, Krásno nad Kysucou) 

PIATOK 28. NOVEMBRA 2014: 

MARTIN, ŽILINA 
- 09:00 Program spojený s krížom a ikonou (Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie, Martin - Sever)

- 15:00 - 21:00 Korunka, adorácia, krížová cesta, svätá omša, modlitby za mesto (Katedrála Najsvätejšej Trojice, Žilina)


SOBOTA 29. NOVEMBRA 2014: 

DUBNICA NAD VÁHOM 

Odovzdanie kríža a ikony českým mladým (Farský kostol sv. Jakuba)

- 15:00 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup a predseda Rady pre mládež a univerzity KBS a Mons. Pavel Posád, zodpovedný za pastoráciu mládeže v Českej republike 

Podbrobnejší program v Žilinskej diecéze

 

 

Zmena programu vyhradená. Prípadné zmeny v programe priebežne aktualizujeme. 

Bližšie informácie je možné získať na tomto mieste.