V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje

Rada KBS pre mládež a univerzity 
Kapitulská 11, P.O.Box 113,  814 99 Bratislava 1

E-mail: [email protected] (otázky týkajúce sa SDM všeobecne)