Od septembra 2015 do júna 2016 sme spolu objavovali hĺbku a farebné odtienky Božieho milosrdenstva v duchovnej príprave na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove a počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Vyšla z neho kniha Milosrdný rok. Príprava nadväzovala na Čistý rok.

Katechézu bude vždy tvoriť 5 častí:

 • ...

  Listy mladým písali kňazi alebo zasvätené osoby, ktoré v hľadaní oázy milosrdenstva nechcú kráčať púšťou sami... Dominikán Bruno Donoval OP, biblista František Trstenský, kňazi ponorení do služby mladým Juraj Karcol, Karol Vallo, Peter Mihálik a Milan Zaleha, popularizátor Teológie tela Róbert Neupauer a rehoľné sestry Siarda Peticová z Kongregácie sestier premonštrátok a Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev.

 • ...

  Z Písma Písma je rubrika s úryvkami zo Svätého Písma k objavíme milosrdného samaritána, márnotratného syna, cudzoložnicu, ktorú Ježiš ochráni pred kameňovaním, stratené ovce aj drachmy a mnohé ďalšie poklady Písma...

 • ...

  Aktivity obsahujú podrobne rozpracované originálne nápady na stretká a hodiny náboženstva. Je to jedna z najcennejších metodických častí týchto katechéz, pretože všetky aktivity vznikajú špeciálne ku listom Milosrdného roka.

 • ...

  Z prameňa milosrdenstva milosrdenstva sú citáty z Denníčka sestry ktoré pripravujeme spolu so sestrami z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Piktogram tejto časti katechéz pripomína časť loga Svetových dní mládeže v Krakove, symbolizujúci prúdy vytekajúce z Ježišovho srdca – symbol milosrdenstva. Je to spoločný výtvarný prvok Milosrdného roka a SDM.

 • ...

  Adorácia je úplne nová časť katechéz. Obsahuje pripravené zamyslenia, texty z Písma, modlitby, prosby a piesne na eucharistickú adoráciu.

...

 

 

 

Potešíme sa akejkoľvek otázke, alebo spätnej väzbe.
Tím duchovnej prípravy „Milosrdný rok“
PaedDr. Pavol Danko
palkodanko@gmail.com