Milí priatelia, 

Najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia do 25. do 31. júla 2016 v poľskom Krakove. Naša oficiálna duchovná príprava sa začala v septembri 2015. Volá sa "Milosrdný rok". Nadväzuje na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý bude sláviť Cirkev na celom svete.

Za organizáciu prípravy zodpovedá Rada KBS pre mládež a univerzity (ktorá s pomocou dobrovoľníkov spravuje i túto webstránku). Informácie o registrácii, Dni v diecézach, cene, doprave a ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať na tejto stránke.

Jednou z prvých priamych príprav na SDM v Krakove bola naša spoločná púť s krížom SDM a ikonou Panny Márie (viac informácií). Oficiálnu prípravu sme začali na letnom Národnom stretnutí mládeže P15, ktoré sa konalo 31. júla - 2. augusta 2015 v Poprade.

Na všetky vaše otázky radi odpovieme, môžete sa na nás obracať na adrese: Rada KBS pre mládež a univerzity, Kapitulská 11, P.O.Box 113,  814 99 Bratislava 1 alebo e-mailom: mladez@kbs.sk

Rada KBS pre mládež a univerzity